Καλωσήλθατε στο δικτυακό τόπο του συγγραφέα Γιάννη Κάππου
Books

Δημιουργήστε αποδοτικά με το Microsoft Word

word
Παραγγελία

Τοβιβλίο αυτό έχει εκδοθεί με τις εκδόσεις iCON.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 23,90 €

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

αποστείλατε e-mail στο kapposit@otenet.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον εκδοτικό οίκο στο τηλέφωνο 2541074064 ή στο fax 2541027681

Με το εγχειρίδιο αυτό στα χέρια σας θα αισθανθείτε μια ασφάλεια στη χρήση του προγράμματος και θα:

 • μάθετε τους βασικούς κανόνες σύνταξης εγγράφων,
 • δημιουργείτε έγγραφα με σωστή διάρθρωση, άριστη όψη και σωστό συλλαβισμό,
 • εξοικονομείτε χρόνο στηριζόμενοι σε σωστά πρότυπα εγγράφων και σε γρήγορη πληκτρολόγηση λέξεων ή φράσεων,
 • πληκτρολογείτε κείμενο στο πολυτονικό σύστημα ή σε άλλη γλώσσα,
 • μορφοποιείτε τα έγγραφά σας σωστά με τη χρήση στυλ,
 • ορίζετε πλήκτρα συντόμευσης για συχνά επαναλαμβανόμενες ενέργειες,
 • δομείτε ολόκληρα βιβλία ή δοκίμια πολλών κεφαλαίων με τη χρήση πρωτεύοντος και δευτερευόντων εγγράφων,
 • χρησιμοποιείτε αριθμημένες λεζάντες και αντίστοιχες παραπομπές με τρόπο ώστε η εμβόλιμη εισαγωγή μιας εικόνας (ή πίνακα) που ξεχάσατε σε κάποια θέση να ενημερώνει αυτόματα και σωστά την αρίθμηση σε όλες τις επόμενες λεζάντες και στις αντίστοιχες παραπομπές τους,
 • δημιουργείτε βιβλιογραφικές πηγές με τις αντίστοιχες αναφορές τους,
 • χρησιμοποιείτε πίνακες με οποιαδήποτε πολύπλοκη σχεδίαση, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που έχει ένας πίνακας και χρησιμοποιώντας απλούς μαθηματικούς τύπους και συναρτήσεις για εξαγωγή αριθμητικών αποτελεσμάτων,
 • εισάγετε εικόνες, σχήματα και οθόνες προγραμμάτων στο έγγραφό σας και τις ρυθμίζετε ώστε να έχουν την επιθυμητή μορφή,
 • χρησιμοποιείτε πολύπλοκες μαθηματικές εξισώσεις,
 • ενσωματώνετε στα έγγραφά σας αποτελέσματα και αρχεία από άλλες εφαρμογές,
 • κατασκευάζετε εύκολα και γρήγορα πίνακα περιεχομένων και ευρετήρια,
 • δημιουργείτε πολλαπλά έντυπα που έχουν κοινό μήνυμα με αλλαγή ελάχιστων στοιχείων με τη μέθοδο της συγχώνευσης αλληλογραφίας,
 • αναθεωρείτε και διορθώνετε υπάρχοντα έγγραφα παρουσιάζοντας ευδιάκριτα τις διορθώσεις που προτείνετε ώστε ο δημιουργός του εγγράφου να μπορεί να παρακολουθήσει τις αλλαγές και να έχει τη δυνατότητα τελικά ή να τις δεχθεί ή να τις απορρίψει,
 • πραγματοποιείτε γλωσσικούς ελέγχους (όπως καταμέτρηση λέξεων, ορθογραφικό έλεγχο, συνώνυμα) και εκμεταλλεύεστε τα ενσωματωμένα μεταφραστικά εργαλεία του Microsoft Word,
 • δημιουργείτε εύκολα, γρήγορα και προπαντός σωστά πίνακα περιεχομένων και ευρετήριο σε πολυσέλιδα έγγραφα και βιβλία,
 • γράφετε πολύπλοκες μαθηματικές εξισώσεις,
 • εκτυπώνετε τα έγγραφά σας τόσο στον εκτυπωτή, όσο και σε αρχείο με μορφή PDF, και
 • αποστέλλετε ένα δημιουργημένο έγγραφο με e-mail είτε ως συνημμένο είτε ως σώμα μηνύματος.

Πίνακας Περιεχομένων

Πρόλογος, 9

Κεφάλαιο 1: Γνωριμία με το Microsoft Word 2010, 13

1.1 Εκτέλεση του Microsoft Word 2010, 13

Γρήγορο ξεκίνημα του Microsoft Word 2010, 13

1.2 Ξενάγηση στο περιβάλλον εργασίας του Microsoft Word 2010. 16

1.3 Τα βασικά στοιχεία του Microsoft Word, 17

Γραμμή τίτλου. 17

Κορδέλα, 18

Γραμμή κατάστασης, 19

Ράβδοι κύλισης και κουμπιά γρήγορης μετάβασης, 22

1.4 Προσαρμογή των παραμέτρων εργασίας του Microsoft Word – Η εντολή Επιλογές, 23

Τα μη εκτυπώσιμα σημάδια μορφοποίησης και η εμφάνισή τους, 23

Προσαρμογή της κορδέλας, 27

1.5 Άλλες ρυθμίσεις της οθόνης – Η καρτέλα Προβολή, 29

Ομάδα Προβολές εγγράφου, 29

Ομάδα Εμφάνιση, 29

Ομάδα Ζουμ, 32

Ομάδα Παράθυρο, 32

1.6 Εκτέλεση εντολών και εργασιών μόνον από το πληκτρολόγιο. 33

1.7 Λήψη βοήθειας από το Microsoft Word, 34

1.8 Το ιστορικό των εκδόσεων του Microsoft Word μέσα από την πείρα μου, 36

Κεφάλαιο 2: Ξεκινώντας από το πληκτρολόγιο, 39

2.1 Βασικοί κανόνες πληκτρολόγησης, 39

Τα ειδικά πλήκτρα του πληκτρολογίου και ο ρόλος τους στο Microsoft Word. 40

Τονούμενα ελληνικά, ελληνικά με διαλυτικά και σύμβολα, 42

Φτιάχνοντας τους δικούς μας συνδυασμούς πλήκτρων για εισαγωγή συμβόλων, 47

2.2 Αυτόματη διόρθωση για επιτάχυνση της δακτυλογράφησης και για αποφυγή συχνών λαθών. 49

Το αρχείο των συντομεύσεων αυτόματης διόρθωσης και πώς μπορείτε να το μεταφέρετε σε άλλο υπολογιστή, 53

2.3 Συλλαβισμός και τοποθέτηση ενωτικών. 54

2.4 Γρήγορη μετακίνηση σε καίρια σημεία του κειμένου μας με το πληκτρολόγιο, 58

Εύρεση κειμένου, 59

Μετάβαση σε συγκεκριμένα σημεία του εγγράφου, 63

Πού έμεινα χτες; – Χρήση σελιδοδεικτών, 64

2.5 Επιλογή κειμένου, 67

2.6 Πολυτονικό σύστημα, 72

2.7 Πολυγλωσσικό πληκτρολόγιο, 77

Κεφάλαιο 3: Οργάνωση της εργασίας μας, 81

3.1 Βασικά δομικά στοιχεία εγγράφου, 81

Ενότητες, 81

Σελίδες, 82

Στήλες, 83

3.2 Ξεκίνημα νέου εγγράφου, 84

Δημιουργία νέου εγγράφου. 85

Η σημασία των προτύπων εγγράφων, 87

3.3 Διαμόρφωση σελίδας, 89

Περιθώρια, 89

Μέγεθος χαρτιού, 90

Διάταξη, 92

3.4 Αποθήκευση εγγράφου, 95

Συμβατότητα εγγράφων με προηγούμενες εκδόσεις, 98

Τύποι εγγράφων και δημιουργία αυτών των τύπων, 99

3.5 Άνοιγμα και επεξεργασία εγγράφου, 102

Άνοιγμα εγγράφου από τα παλιά, 104

3.6 Βασικές αρχές και ενέργειες επεξεργασίας. 106

Αναίρεση ενεργειών και ακύρωση αναίρεσης, 106

Αντιγραφή και Επικόλληση με ή χωρίς τη χρήση του Πρόχειρου, 107

Το περιεχόμενο του Πρόχειρου, 108

Ειδική Επικόλληση, 109

3.7 Ομαδική αντικατάσταση κειμένου, 111

Χαρακτήρες μπαλαντέρ, 113

Ειδική αντικατάσταση και αντικατάσταση βάσει μορφής, 115

3.8 Εργασία με πρωτεύοντα και δευτερεύοντα έγγραφα, 116

Ορισμός πρωτεύοντος εγγράφου, 117

Καθορισμός δευτερευόντων εγγράφων, 119

Επεξεργασία αρχείου που περιέχει δευτερεύοντα έγγραφα, 121

Κεφάλαιο 4: Μορφοποίηση εγγράφων, 125

4.1 Τα επώνυμα στυλ και η σημασία τους, 125

Εφαρμογή στυλ, 126

Δημιουργία νέου στυλ, 128

Τροποποίηση υπάρχοντος στυλ, 131

Διαχείριση στυλ, 131

Αλλαγή προτύπου εγγράφου, 135

Πλήκτρο συντόμευσης εφαρμογής στυλ, 138

4.2 Μορφοποίηση παραγράφου, 139

4.3 Μορφοποίηση γραμματοσειράς, 145

4.4 Στηλοθέτες, 151

Ορισμός και ρύθμιση στηλοθετών χωρίς παράθυρο διαλόγου, 153

4.5 Περιγράμματα, 153

4.6 Γλώσσα, 157

Προτιμήσεις γλώσσας, 158

4.7 Αρίθμηση, 159

Κουκκίδες, 163

Λίστες, 163

4.8 Γρήγορη μορφοποίηση, 166

Πινέλο μορφοποίησης, 167

Κεφάλαιο 5: Αναφορές – Χρήση στοιχείων του εγγράφου, 169

5.1 Δημιουργία Λεζάντας, 169

Τι κρύβει η λεζάντα, 171

5.2 Υποσημειώσεις, 172

Ρύθμιση παραμέτρων υποσημειώσεων, 173

5.3 Παραπομπές, 175

5.4 Πηγές – Βιβλιογραφία, 177

5.5 Επαναλαμβανόμενα στοιχεία των σελίδων, 179

Κεφαλίδες, 179

Υποσέλιδα, 181

Αρίθμηση σελίδων, 181

Κεφάλαιο 6: Πίνακες, 183

6.1 Εισαγωγή πίνακα, 183

Μετατροπή κειμένου σε πίνακες. 184

Γρήγοροι πίνακες, 185

Σχεδίαση πίνακα, 185

6.2 Μορφοποίηση πίνακα, 186

Διαχείριση περιγραμμάτων, 186

Στυλ πίνακα, 187

Διάταξη πίνακα, 189

6.3 Απλές πράξεις σε πίνακα, 195

Εύρεση μέσου όρου σε μη συνεχόμενα κελιά πίνακα, 195

Εύρεση αθροισμάτων, 198

Οι συναρτήσεις που υποστηρίζονται από το Microsoft Word, 200

Κεφάλαιο 7: Εικόνες – Πλαίσια κειμένου – Αντικείμενα, 203

7.1 Εικόνες, 203

Εισαγωγή εικόνων, 203

Επεξεργασία εικόνων, 205

7.2 Εικόνες ClipArt, 212

Εισαγωγή εικόνων ClipArt, 213

Επεξεργασία εικόνων ClipArt, 216

7.3 Σχήματα, 216

Εισαγωγή σχημάτων, 216

Επεξεργασία σχημάτων, 218

7.4 Εισαγωγή και επεξεργασία πλαισίου κειμένου, 218

7.5 Γραφικά SmartArt, 220

7.6 Γραφήματα, 221

7.7 Στιγμιότυπα, 223

7.8 Διακοσμητικό κείμενο WordArt, 224

7.9 Αντικείμενα από άλλες εφαρμογές, 225

7.10 Γρήγορα τμήματα– Πεδία, 228

7.11 Αρχιγράμματα, 229

7.12 Υδατογράφημα, 231

Κεφάλαιο 8: Συνεργασία εγγράφων και χρηστών, 233

8.1 Συγχώνευση αλληλογραφίας, 233

Πρακτικές εφαρμογές και ιδέες για συγχώνευση αλληλογραφίας, 240

8.2 Σχόλια, 244

8.3 Διόρθωση εγγράφου από άλλο συνεργάτη – Αναθεωρήσεις, 245

Κεφάλαιο 9: Γλωσσικός έλεγχος, 251

9.1 Ορθογραφικός έλεγχος, 251

Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου, 255

Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, 257

9.2 Καταμέτρηση λέξεων, 257

9.3 Συνώνυμα – Θησαυρός, 259

9.4 Μετάφραση, 260

Ο μίνι μεταφραστής, 261

Επιλογή γλώσσας μετάφρασης, 262

Κεφάλαιο 10: Πίνακας περιεχομένων και Ευρετήριο, 265

10.1 Δημιουργία πίνακα περιεχομένων, 265

Ενημέρωση πίνακα περιεχομένων, 270

Κατάργηση πίνακα περιεχομένων, 271

10.2 Ευρετήριο, 272

Σημάνσεις καταχωρήσεων ευρετηρίου, 272

Διαγραφή και διόρθωση καταχωρήσεων ευρετηρίου, 275

Δημιουργία ευρετηρίου, 275

Ενημέρωση ευρετηρίου, 277

10.3 Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο από πολλά έγγραφα, 278

10.4 Πίνακας εικόνων, 280

10.5 Πίνακες αναφοράς νομολογίας, 282

Κεφάλαιο 11: Μαθηματικές εξισώσεις, 285

11.1 Εισαγωγή ενσωματωμένης εξίσωσης, 285

11.2 Τα είδη των μαθηματικών συμβόλων, 286

Ομάδα Σύμβολα, 286

Ομάδα Δομές, 288

Ομάδα Εργαλεία, 289

11.3 Δημιουργία νέας εξίσωσης, 293

Επεξεργασία εξίσωσης και προσθήκη αυτής στις ενσωματωμένες, 296

Αλλαγή ιδιοτήτων και διαγραφή εξίσωσης από τις ενσωματωμένες, 298

Κεφάλαιο 12: Εκτυπώσεις στο Microsoft Word 2010, 301

12.1 Εκτύπωση σε εκτυπωτή, 301

Ρυθμίσεις παραμέτρων εκτύπωσης, 303

Εκλογή και ρυθμίσεις παραμέτρων εκτυπωτή, 306

Εκτέλεση της εκτύπωσης, 308

12.2 Δημιουργία αρχείου τύπου PDF / XPS, 309

12.3 Αλλαγή τύπου αρχείου, 313

12.4 Αποστολή του εγγράφου με e-mail, 314

Ευρετήριο, 317

Σεπτέμβριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Examples of the book